6 sleutels om te communiceren met je medewerkers tijdens en na Corona

Iemand neemt de leiding

1. Durf jezelf te laten horen en te laten zien als kapitein

Een betrokken en betrouwbare organisatie is waar medewerkers behoefte aan hebben. Veer mee met deze bijzondere situatie, blijf ontwikkelingen volgen en laat zien dat je op de situatie zit. Durf jezelf te laten zien, niet alleen in goede tijden. Juist wanneer de vraagtekens het grootst zijn, is communicatie essentieel.


2. Communiceer eerlijk en transparant

De crisis brengt veel onzekerheid met zich mee en mensen maken zich vaak zorgen om het voortbestaan van hun baan en soms ook om die van het bedrijf. Het is cruciaal om hier transparant over te communiceren. Ook als een niet-verlengen van een contract, een reorganisatie,… het gevolg is van deze crisis, is transparantie noodzakelijk. Het is belangrijk dat je jouw medewerkers laat zien dat je dit professioneel aanpakt, het nodige doet om een organisatiecrisis te beperken en dat je een betrouwbare gesprekspartner voor hen blijft.


3. Verduidelijk de prioriteiten

Een crisis zoals deze haalt zowel de prioriteiten als het werkritme overhoop. Bied je medewerkers daarom een houvast: maak duidelijk waarop jullie in de nabije toekomst wel of niet zullen focussen, en ook waarom. Overloop alle campagnes, acties en events met je betrokken teams en communiceer met alle collega’s wat uitgesteld en wat geannuleerd wordt. Bepaal ook wat eventueel een andere of virtuele invulling krijgt. Een duidelijke, inhoudelijke focus en agenda geven medewerkers weer wat grip in deze periode van onzekerheid.


4. Heb oog voor het welzijn van je medewerkers, ook van diegenen die tijdelijk werkloos zijn

Iedereen beleeft deze onstabiele en verwarrende periode anders. Terwijl een thuiswerkende vader misschien snakt naar een moment alleen om eindelijk aan een dossier te kunnen doorwerken, kampt een alleenstaande in deze periode mogelijks met eenzaamheid waardoor hij/zij zich bedelft onder to-dolijstjes. Maak bewust tijd vrij in je agenda voor 121-gesprekken met je mensen, zodat je kan polsen naar hun welzijn en eventuele noden tijdig kan detecteren.

Ook wie tijdelijk werkloos is, heeft vaak nood aan betrokkenheid met de collega’s en wil weten welke impact de crisis heeft op de organisatie. Blijf dus zeker ook met hen in contact, nodig ook hen uit voor de ‘virtuele koffie’ of de ‘afterwork drink’, bel hen op voor een babbel, benadruk hun rol en belang voor de organisatie. Zo blijven deze medewerkers geïnformeerd en betrokken, hetgeen ook zal helpen om de herstart vlot te organiseren.

Is een collega ziek? Behoud zeker ook met deze zieke medewerker contact. Vraag waar jouw medewerker behoefte aan heeft, zodat je die behoefte kan invullen. Stem af hoe met elkaar in contact te blijven en met welke frequentie.


5. Organiseer voldoende (virtuele) contactmomenten tussen collega’s

Het is van essentieel belang om het contact tussen collega’s levendig te houden. Een kort werkoverleg aan het begin van elke dag met een update van de actuele situatie, de prioriteiten en rolverdeling is een mooi en nuttig initiatief.

Zoom meeting

Anderzijds kan je ook vaste, informele contactmomenten creëren zoals een fysieke en/of virtuele koffieklets in de namiddag. Zo blijven de collega’s die bijvoorbeeld terug op de hoofdzetel werken ook in contact met de thuiswerkers.


6. Maak transparante afspraken

Door de vele permanente wijzigingen is het belangrijk duidelijke afspraken te maken met je medewerkers. Welke resultaten moeten ze precies bereiken? Wat hebben ze nodig om thuis goed te kunnen werken: aangepaste uren, extra infrastructuur, … Hoe wordt er geïnformeerd over de vooruitgang? Hoe worden knelpunten bespreekbaar gemaakt? Definieer dit alles duidelijk, zodat jullie met wederzijds vertrouwen vanop afstand verder kunnen werken.

Leestijd: 3 minuten
Heel wat leidinggevenden en ondernemers vinden het in deze periode een serieuze uitdaging om met hun medewerkers te communiceren. Hier vindt u alvast 6 praktische sleutels.
Leestijd: 7 minuten
Communicatie is best uitdagend en dit geldt zeker wanneer we een ‘slechte’ boodschap dienen over te brengen.
Leestijd: 7 minuten
Effectieve communicatie is van wederzijds belang. Ze zorgt immers voor een constructieve en aangename samenwerking alsook voor een goede productiviteit binnen uw organisatie.