Hoe ga ik te werk?

Ik ga persoonlijk in gesprek met u.

Van bij de start verloopt het contact tussen u en mij persoonlijk. Zo diepgaand mogelijk.
Het succes van de opdracht hangt grotendeels af van de grondigheid waarmee het intakegesprek zal gevoerd worden. Dus hiervoor nemen wij zeker voldoende tijd.

Deze persoonlijke aanpak is de beste garantie om een sterke vertrouwensrelatie uit te bouwen.

Hoe anders kunnen wij zowel uzelf, uw bedrijfscultuur en -waarden en uw medewerkers op een realistische en open manier correct inschatten? En een juist en volledig beeld voor ogen krijgen?

Vertrouwen.

Probleemstelling.

Een persoonlijk gesprek betekent ook en vooral luisteren. Echt luisteren.

Dit betekent: zich openstellen voor de andere en vertrouwen opbouwen.  Samen stap voor stap, de exacte omschrijving vinden van de probleemstelling.

De insteek kan vanuit verschillende hoeken gebeuren. Kan zijn ten opzichte van uzelf. Kan zijn ten opzichte van uw organisatie. Kan zijn ten opzichte van uw team.

In de realiteit is de lijst van mogelijke problemen ellenlang. Het verkennend gesprek leidt ertoe dit alles scherp en overzichtelijk te krijgen.

In een volgende fase gaan we samen concreet vorm geven hoe het anders kan. En zullen wij de projectie van het vooropgestelde en te behalen resultaat scherp en duidelijk omlijnen.

Enkele voorbeelden:

– er zal in de toekomst in het bedrijf meer “met” elkaar dan “over” elkaar gepraat worden.
– de medewerkers komen opnieuw “met goesting” naar het werk.
– het absenteïsme is gedaald met het vooropgestelde percentage van x %.
– de productie-objectieven worden opnieuw behaald.

De échte motivatie komt immers uit het samen definiëren van uitdagende én realiseerbare doelstellingen alsook uit het effectief bereiken van die doelstellingen, eenmaal de leer-en werkvormen werden geïmplementeerd.

Doelen.

Resultaat.

Eens alles duidelijk gedefinieerd is, worden in samenspraak de verschillende stappen bepaald om dat vooropgestelde doel met succes en enthousiasme te bereiken. En uiteraard ook duurzaam te verankeren naar de toekomst.

Dit houdt in dat, in functie van uw specifieke noden en eigen bedrijfscultuur, het stappenplan volledig tailor-made zal uitgewerkt worden. Van start tot finish.

Een brede waaier aan vormen staat ter beschikking :
interactieve groeps-sessies (in real life of in a remote way), individuele coachings (zittend in een rustige plaats binnen of buiten; wandelend in een natuurrijke en inspirerende omgeving;…), (blended) leermodules, intervisies, webinars, video’s, kick off- & kick out-sessies;…

Hoe ga ik te werk?

Vertrouwen.

Ik ga persoonlijk in gesprek met u.

Van bij de start verloopt het contact tussen u en mij persoonlijk. Zo diepgaand mogelijk.
Het succes van de opdracht hangt grotendeels af van de grondigheid waarmee het intakegesprek zal gevoerd worden. Dus hiervoor nemen wij zeker voldoende tijd.

Deze persoonlijke aanpak is de beste garantie om een sterke vertrouwensrelatie uit te bouwen.

Hoe anders kunnen wij zowel uzelf, uw bedrijfscultuur en -waarden en uw medewerkers op een realistische en open manier correct inschatten? En een juist en volledig beeld voor ogen krijgen?

Probleemstelling.

Een persoonlijk gesprek betekent ook en vooral luisteren. Echt luisteren.

Dit betekent: zich openstellen voor de andere en vertrouwen opbouwen.  Samen stap voor stap, de exacte omschrijving vinden van de probleemstelling.

De insteek kan vanuit verschillende hoeken gebeuren. Kan zijn ten opzichte van uzelf. Kan zijn ten opzichte van uw organisatie. Kan zijn ten opzichte van uw team.

In de realiteit is de lijst van mogelijke problemen ellenlang. Het verkennend gesprek leidt ertoe dit alles scherp en overzichtelijk te krijgen.

Doelen.

In een volgende fase gaan we samen concreet vorm geven hoe het anders kan. En zullen wij de projectie van het vooropgestelde en te behalen resultaat scherp en duidelijk omlijnen.

Enkele voorbeelden:

– er zal in de toekomst in het bedrijf meer “met” elkaar dan “over” elkaar gepraat worden.
– de medewerkers komen opnieuw “met goesting” naar het werk.
– het absenteïsme is gedaald met het vooropgestelde percentage van x %.
– de productie-objectieven worden opnieuw behaald.

De échte motivatie komt immers uit het samen definiëren van uitdagende én realiseerbare doelstellingen alsook uit het effectief bereiken van die doelstellingen, eenmaal de leer-en werkvormen werden geïmplementeerd.

Resultaat.

Eens alles duidelijk gedefinieerd is, worden in samenspraak de verschillende stappen bepaald om dat vooropgestelde doel met succes en enthousiasme te bereiken. En uiteraard ook duurzaam te verankeren naar de toekomst.

Dit houdt in dat, in functie van uw specifieke noden en eigen bedrijfscultuur, het stappenplan volledig tailor-made zal uitgewerkt worden. Van start tot finish.

Een brede waaier aan vormen staat ter beschikking :
interactieve groeps-sessies (in real life of in a remote way), individuele coachings (zittend in een rustige plaats binnen of buiten; wandelend in een natuurrijke en inspirerende omgeving;…), (blended) leermodules, intervisies, webinars, video’s, kick off- & kick out-sessies;…